Phương pháp quản lý phát triển nghành xây dựng

Phương pháp quản lý phát triển nghành xây dựng

Khái niệm dự phòng xây dựng là gì

Tìm hiểu quản lý dự phòng xây dựng là gì?

Quản lý rủi ro là tên của trò chơi trong xây dựng. Bao gồm một khoản dự phòng xây dựng trong ngân sách của bạn là bước đầu tiên để bảo vệ bạn trước mọi rủi ro không lường trước được. 

Thông tin trang :tin tức xây dựng

Hãy nhớ rằng: Rủi ro phải trả giá bằng nhau và tiền cần đến từ một nơi nào đó.

“Hy vọng vào điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và không ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì ở giữa”

Dự phòng xây dựng là gì?

Dự phòng xây dựng là một khoản tiền được trích lập để trang trải mọi chi phí bất ngờ có thể phát sinh trong suốt một dự án xây dựng. Số tiền này là tiền dự trữ và không được phân bổ cho bất kỳ lĩnh vực công việc cụ thể nào. Về cơ bản, khoản dự phòng đóng vai trò như một khoản bảo hiểm đối với các chi phí khác không lường trước được.

Việc xác định số tiền dự phòng là một hành động cân đối. Một mặt, bạn muốn có đủ quỹ dự phòng để trang trải mọi trường hợp bất trắc xảy ra. Mặt khác, bạn cần có đủ tiền mặt để tiếp tục xây dựng. Hầu hết các dự án sẽ sử dụng một tỷ lệ khoảng 5-10% tổng ngân sách cho các khoản dự phòng.

Dự phòng nhà thầu

Dự phòng của nhà thầu là một khoản tiền được xây dựng trong giá dự kiến ​​của nhà thầu cho dự án để tính đến các yếu tố rủi ro khác nhau mà không thể được tính toán trong lịch trình giá trị . Khoản tiền này được trích lập để bù đắp cho bất kỳ sai sót nào xảy ra thay cho nhà thầu. Theo đó, các nhà thầu coi những khoản kinh phí này đã bỏ ra tiền.  Việc xây dựng thêm khoản kinh phí này vào dự toán của bạn là nhà thầu chấp nhận thực tế rằng tất cả các chi phí không thể đoán trước đều là một phần của kế hoạch xây dựng.

Tìm hiểu trang :Tư vấn xây dựng tại Thủ Dầu Một

Dự phòng của chủ sở hữu

Dự trữ của chủ sở hữu là một khoản tiền được dành cho việc bổ sung hoặc sửa đổi phạm vi công việc. Các loại dự phòng này được sử dụng chủ yếu trong các hợp đồng giá tối đa được đảm bảo (GMP) . Những thay đổi và sai lầm không phải lúc nào cũng là lỗi của nhà thầu. Bất kỳ thay đổi nào không được bao gồm trong giá thầu ban đầu sẽ phải được thanh toán bởi chủ sở hữu tài trợ dự phòng. Các kế hoạch không hoàn chỉnh hoặc những thay đổi do chủ sở hữu chỉ đạo là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc thâm hụt quỹ dự phòng của chủ sở hữu.

Latest Posts

Các Phương pháp thay thế điều trị ung thư tốt nhất

Các phương pháp điều trị ung thư thay thế...

Những điều cần biết về bệnh ung thư

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét các...

Những điều đáng học hỏi theo người Nhật Bản

Mở bài Nhật Bản là một quốc gia liên tục...

Các bước cơ bản để bắt đầu kinh doanh

Quá trình bắt đầu kinh doanh giống như điều...

Cách bắt đầu một tiệm bánh thành công

Tiệm bánh là một loại hình dịch vụ ăn...